Vào ngày thứ hai của tháng hai âm lịch, người Trung Quốc tin rằng, việc cắt tóc sẽ mang lại may mắn cho họ.