Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 của 155 trường ĐH và CĐ.