Tiin.vn - ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh, HV Ngoại giao là 3 trường mới nhất thông báo điểm.