PN - Hiện nay, nhiều người lao động đi khám, chữa bệnh được cấp giấy nghỉ ốm, nhưng khi đến cơ quan BHXH để thanh toán chế độ ốm đau thì bị từ chối. Lý do là các cơ sở y tế cấp giấy trên không ký hợp đồng khám chữa bệnh với BHXH.