Trong khi Bộ VH-TT&DL khẳng định rằng thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ tới đây sẽ rất thông thoáng và đơn giản, nhiều người lại tỏ ý băn khoăn về đề án này.