Thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng cao cho phát triển kinh tế biển đang là một thách thức lớn khi chúng ta đang định hình chiến lược kinh tế biển theo tư duy mới, thực hiện tổng thể ở ba phương diện: khai thác vùng không gian biển, khai thác vùng bờ biển và phát triển các lĩnh vực hậu cần cho kinh tế biển và các khu vực kết nối.