Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (VEC), tình trạng tái lấn chiếm mặt bằng đã khiến cho dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) buộc phải lỗi hẹn ít nhất là 1 năm.