- Theo các chuyên gia, cao ngựa bạch có tác dụng tốt hơn cao ngựa thường, nhưng giống ngựa bạch ở Việt Nam là rất hiếm, có giá lên đến trăm triệu. Vì thế, coi chừng mua phải "hàng giả".