Xahoi - Nằm trong danh sách "nhạy cảm", nhiều bộ phim bị cắt cảnh nóng vì không qua nổi cánh cửa kiểm duyệt.