(VOH) - Anh Tư hưu trí khoe với bạn bè: quê vợ anh ở Hải Dương đang khấm khá lên nhờ phong trào đi săn bắt, thu mua đỉa bán sang Trung Quốc.