Chuẩn bị cho nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, Bộ NN-PTNT và các địa phương ở ĐBSCL đang xúc tiến xây dựng các cánh đồng mẫu lớn. Mô hình này đã và đang rất thành công ở Malaysia.