Rất nhiều cảng, bến, bãi container đang vận hành tại Hải Phòng mà không được kết nối với nhau và cũng chưa được đưa vào danh mục “Tìm kiếm” (TRACKING) của hệ thống quản lý container toàn cầu!