Giữa tháng 8/2009, Cảng biển Hòn La chính thức được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chuyển nhượng cho Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (giai đoạn 1).