Đó là ý kiến của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý và các nhà báo đến từ 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tại hội thảo "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường khu vực phía Bắc" do Tổng cục Môi trường tổ chức, ngày 13/11, tại Hà Nội.