Dịch HIV ở nước ta vẫn đang ở giai đoạn tập trung trong nhóm người có hành vi nguy cơ cao. Vì vậy, hoạt động can thiệp giảm tác hại luôn được coi là một trong những mũi nhọn ưu tiên. Hoạt động này được ví như “quả đấm thép”, là liều “vaccin” hữu hiệu trong dự phòng lây nhiễm HIV.