(VOV) - Bị “hút” theo những lời quảng cáo, nhiều chị em không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn tìm đến các dịch vụ này và đã không ít người trở thành nạn nhân.