Tình hình thời tiết ngày càng biến động phức tạp, thiên tai nghiêm trọng với những biểu hiện bất thường đã xảy ra ở nhiều vùng trên cả nước, gây ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản.