Sáng 22/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát Nhân dân.