Trong thực thi Luật Công đoàn hiện hành, đã và đang diễn ra một vấn đề khá nan giải. Đó là việc các DN ngoài quốc doanh, nhất là loại hình Cty cổ phần mà trước đây là DNNN, sau khi chuyển đổi cổ phần hóa đã cố tình, thậm chí ngang nhiên không thực hiện nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn (CĐ), gây khó khăn cho hoạt động của các cấp CĐ.