Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những giải pháp được đề ra tại Hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố các tỉnh khu vực phía Bắc do Thanh tra Chính phủ chủ trì, tổ chức ngày 20-3, tại Vĩnh Phúc.