Ngày 23/10, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tố tụng hành chính.