TT - Ngày 26-2, tại cuộc họp của đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với UBND TP Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội.

Sau khi nghe các ý kiến, GS Đào Trọng Thi - chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, phó trưởng đoàn giám sát - nhấn mạnh cần phải nghiên cứu làm rõ các khái niệm lợi nhuận, phi lợi nhuận đối với trường đại học tư để có chính sách phù hợp với từng loại hình trường, áp dụng thống nhất và hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục đại học. Ông Thi cũng nhìn nhận hiện chúng ta đang tự hạn chế trong phạm vi chất lượng thấp, học phí thấp và để các trường đại học nước ngoài được độc quyền phân khúc đào tạo chất lượng cao với học phí cao. Theo ông Thi, đã đến lúc thay đổi quan niệm và cung cách quản lý, có chính sách phù hợp cho phép các cơ sở đào tạo trong nước đào tạo chất lượng cao được thu học phí cao để gia tăng chất lượng đào tạo, cạnh tranh với các trường, các chương trình đào tạo của nước ngoài.