(GDVN) - "Chúng ta đang tìm cách chống các tiêu cực trong xã hội và vận động người ta tố cáo tiêu cực, ở đây người tố cáo lại là người vi phạm quy chế. Thử hỏi có phải là một nghịch lý không?!...Theo tôi, học sinh quay clip này rất dũng cảm, nên tuyên dương, thậm chí sau này có thể chọn những người như thế vào ban chống tham nhũng...", độc giả Lê Thanh Phong bày tỏ.