(VOH) - Theo đánh giá của các chuyên gia, tính đến thời điểm này, kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực thì vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn trong ngắn hạn. Vì vậy, các chuyên gia cũng đề nghị, Chính phủ cần có chính sách để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, gắn với công cụ của ngân hàng trung ương chứ không gắn với ngân hàng thương mại.