KTĐT - Nơi làm việc “Một cửa” của một đơn vị cấp sở đang rất đông khách. Họ đã xếp hàng tên trong sổ, để chờ lấy được số thứ tự chờ làm thủ tục hành chính từ sáng sớm. Đúng giờ làm việc, một nhân viên sửa mãi mà không được chiếc máy gọi số thứ tự. Thời gian để hì hục sửa máy và gọi người hỗ trợ bị trôi qua đến 20 phút. Cực chẳng đã, anh ta chuyển sang phương pháp thủ công, gọi tên người qua micro.