(24h) - Những tiếng nổ từ những phi hóa chất vang lên inh tai, sức nóng từ đám lửa khiến cho lính cứu hỏa phải bất lực... ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rụi tất cả. Đám cháy diễn ra hơn hai tiếng nhưng chưa thể dập tắt, ngọn lửa chỉ "dịu" đi toàn bộ số hàng trong kho đã cháy hết.