- Ngày 9/11/2011, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Mỹ mang theo cả chiến đấu cơ tới Hồng Kông lần thứ hai.
Dưới đây là hình ảnh về tàu sân bay này ở Hồng Kông:
Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ ở ngoài khơi Hồng Kông.
Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ ở ngoài khơi Hồng Kông.
Hai lính Mỹ đang đứng trên boong tàu gần chiến đấu cơ
Hai lính Mỹ đang đứng trên boong tàu gần chiến đấu cơ
Chiến đấu cơ trên mẫu hạm hàng không
Chiến đấu cơ trên mẫu hạm hàng không.
Nó là chiếc mẫu hạm hàng không chạy bằng năng lượng hạt nhân
Đây là chiếc mẫu hạm hàng không chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Lính Mỹ đứng cạnh chiến đấu cơ trên tàu
Lính Mỹ đứng cạnh chiến đấu cơ trên tàu.
Tàu sân bay có thể triển khai không lực ngay ở trên biển
Tàu sân bay có thể triển khai không lực ngay ở trên biển.

Tuệ Minh (Theo Xinhuanet)