Có thể nói chị Nguyễn Thị Tình – đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa - là một trong những người đeo trang sức bằng vàng nhiều nhất Việt Nam, với gần 100 cây vàng.