Ngôi nhà bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Làng An Xá (Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) đến nay vẫn được gìn giữ, bảo tồn gần như nguyên vẹn.