(Kienthuc.net.vn) - Một ngày sau Quốc tang, phóng viên Kiến thức hòa cùng dòng người đến kính viếng Đại tướng.