(Kienthuc.net.vn) - Một ngày sau Quốc tang, phóng viên Kiến thức hòa cùng dòng người đến kính viếng Đại tướng.
Nhìn từ phía dưới biển lên mộ Đại tướng
Đường lên ngôi mộ Đại tướng có 103 bậc, tượng trưng 103 tuổi của Người
Đường xuống và lên được ốp đá
Mộ Đại tướng được các chiến sĩ canh gác cẩn trọng
Dòng người đến kính viếng Đại tướng thành kính
Mộ Đại tướng nhìn từ hướng đảo Yến
Đồng bào đến kính viếng Đại tướng
Phóng viên Kiến thức kính viếng Đại tướng