ANTĐ - Các lực lượng chức năng đang làm việc cả ngày đêm tại khu vực Vũng Chùa, Quảng Trạch, Quảng Bình, để đảm bảo cho lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.