(Kienthuc.net.vn) - Bạn đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh về bệnh bong võng mạc, điểm vàng, tăng nhãn áp hay màng bồ đào... cận cảnh như thế này chưa?