Triệt phá các đường dây làm bằng giả, công an phát hiện không ít cán bộ, công chức sử dụng bằng giả để đi học, tăng lương, bổ nhiệm... Theo luật, hành vi này là phạm tội nhưng đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bị khởi tố.