Trung ương Hội nông dân Việt Nam (NDVN) vừa chính thức phát động cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”.