Hai thửa đất có hai căn nhà trên đất cho hai chủ khác nhau, đã bán với giá 2,1 tỉ đồng. Tiền trao cháo múc từ lâu, vậy mà khi cơ quan thi hành án quận đến lập biên bản giao, nhận tài sản thi hành án thì vợ chồng ông Thượng tá công an Nguyễn Minh Chánh vẫn kí vào biên bản đồng ý lấy hai khối tài sản đã bán, giao cho một chủ nợ khác với giá cao gấp gần 2,5 lần giá bán...