(AloBacsi) - Soi gương thấy rất rõ phía dưới cằm bị lệch. Ấn vào thấy cứng cứng chứ không cảm thấy đau hay sưng đỏ.