(Dân Việt) - Hiện nay, giá thu mua cam sành tại các chợ ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long khá cao, cam sành loại 1, giá thu mua 25.000 -26.000 đồng/kg, loại 2 từ 20.000 - 22.000 đồng/kg.