Trong hệ thống tính cách dân tộc của người Nhật, thái độ lễ phép, lịch sự là một chuẩn tắc có vị trí trung tâm trong cuộc sống hằng ngày của họ; cũng là nội dung căn bản trong sinh hoạt của người Nhật.