Tôi đang hạnh phúc với cô công chúa sắp chào đời, với một người đàn ông thành đạt, yêu thương tôi hết mực và rộng lượng chấp nhận sai lầm tuổi trẻ của tôi. Anh cũng chưa một lần hỏi thêm về mối tình ấy…