Dị Tinh đã có được một bước khởi đầu khá thành công với phiên bản Alpha Test.