Cảm nhận đầu tiên đó là sự ấm áp, dễ chịu lan tỏa toàn cơ thể. Đồng thời, mạch đập tăng lên và đồng tử mở rộng.