Chú chó màu đen trắng đã dành ra hơn 3 phút dùng mũi để xới đất rồi chôn kín chú chó con đã chết trong đất, sau đó kiểm tra kỹ một lượt rồi mới yên tâm bỏ đi.