QĐND - Súng ĐKZ là hỏa lực mạnh, có khả năng cơ động cao, được trang bị cho các đơn vị bộ binh trong toàn quân. Trước đây, để phục vụ huấn luyện bắn ban đêm, pháo thủ chuẩn bị mục tiêu ban đêm phải mang vác súng đi theo để đánh dấu các phần tử mục tiêu trên súng. Do khối lượng súng ĐKZ lớn, khoảng cách hành quân xa, địa hình rừng núi phức tạp… nên bộ đội phải làm việc rất vất vả, ảnh hưởng đến quá trình thao tác phần tử cũng như tốc độ và thời gian triển khai chiếm lĩnh trận địa…