Tưởng rằng "chơi" ma túy tổng hợp thì chẳng thể nào nghiện được nên nhiều "dân chơi" mặc sức "bay", "lắc". Thế nhưng sự... tưởng bở tai hại này đã biến nhiều chàng trai, cô gái suy kiệt sức khỏe, bị hoang tưởng, ảo giác, lúc ở trên mây, lúc lại rơi tõm xuống địa ngục... buộc phải nhờ cậy đến các bác sỹ tâm thần giúp đưa trở về với "mặt đất".