(Nguoiduatin.vn) - Nói đến khả năng võ thuật và điện ảnh của Lý Tiểu Long, người ta chỉ biết thốt lên 2 chữ “kỳ tài”. Tuy nhiên, con người tài hoa đó lại bạc mệnh khi ông ra đi ở giai đoạn sung mãn nhất.