KTĐT - Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với sự ra đời của bộ phận một cửa được TP Hà Nội thực hiện nhiều năm nay, đã đem lại thuận lợi cho người dân.