Những đoạn video clip quay bằng điện thoại thường bị ngược hoặc nghiêng 90 độ. Những cách đơn giản sau đây sẽ giúp bạn xoay đoạn video clip để dễ dàng xem trên các thiết bị trình chiếu.

ần mm mã ngun m min phí vi kh năng xem và chnh sa các đnh dng file media.


Lương Đàm