Vì thời tiết hanh khô nên ai cũng háo đồ mát mát ý. :D