Cách vẽ con gấu

Vzone - 

Cach ve con gau

7 bước thật đơn giản để vẽ một con gấu!

Bước1: Vẽ một hình ô-van cho cơ thể

Bước2: Vẽ một hình tròn cho đầu

Bước3: Vẽ tai và mồm

Bước4: Vẽ chân và tay

Bước5: Vẽ mắt

Bước6: Vẽ đường nối giữa đầu và thân, sau đó là

2 bàn chân

Bước7: Tô đậm các nét đã phác họa

Vũ Vân