(Dân trí) - Tôi đã làm việc tại doanh nghiệp quốc doanh 20 năm, đến năm 2007, tôi chuyển về làm cho một công ty cổ phần. Năm 2011 tôi bị nghỉ việc. Công ty trả tiền trợ cấp thôi việc cho tôi là 3.595.000 đồng. Tôi muốn hỏi cách tính trợ cấp thôi việc?